Tag Archives: nhà hàng

Nuôi cua đồng đạt hiệu quả kinh tế cao


Nuôi cua đồng đạt hiệu quả kinh tế cao

Nuôi cua đồng đạt hiệu quả kinh tế cao

Trong một lần về quê, được người bạn thết một bữa cua đồng nhớ đời và giới thiệu mô hình nuôi cua trong ruộng lúa, tôi thấy thật sự thích thú và rất ngạc nhiên. 

Hiện nay toàn huyện Quốc Oai có khoảng 20 hộ nuôi cua đồng, Trạm đang có kế hoạch xây dựng mô hình nuôi cua đồng tập trung với tổng diện tích 5 ha.

Tiếp tục đọc